Image relating to OAKELEY QUARRY COMPLEX PLANNING APPLICATION

OAKELEY QUARRY COMPLEX PLANNING APPLICATION

Breedon Trading Limited (trading as Welsh Slate) operates a ‘minerals plant’ at its Oakeley Quarry complex (also known as Ffestiniog Quarry). The plant uses slate extracted from two waste tips within the quarry complex to produce powdered and granulated slate products for use in manufacturing/building construction materials (for example artificial slates and coated roofing felts).

Raw materials for the plant are provided from two tips known as Ffridd and Bryntirion and are the closest to the minerals plant. Reserves of material within Ffridd Tip are now exhausted, and a limited quantity remains within the permitted area of the Bryntirion Tip.

A planning application has been prepared to extend the workings within the Bryntirion Tip in a northerly direction to release additional raw materials.

Before submitting the planning application, Breedon must undertake a period of consultation. As such Breedon are inviting comments on the application documentation. Breedon will review any comments received and update the planning application as necessary.”

Please send application comments to Welsh Slate at enquiries@welshslate.com.com or call 01332 694000

 

Mae Breedon Trading Limited (sy’n masnachu fel Welsh Slate) yn gweithredu ‘ffatri fwynau’ ar ei safle yn Chwarel yr Oakeley (a elwir hefyd yn Chwarel Ffestiniog). Mae’r ffatri’n defnyddio llechen wedi’i hechdynnu o ddau safle gwastraff ar safle’r chwarel i gynhyrchu cynnyrch llechi powdr a gronynnog i’w defnyddio mewn deunyddiau adeiladu adeiladau/gweithgynhyrchu (er enghraifft, llechi artiffisial a ffelt toi wedi’u haenu).

Darperir deunyddiau crai ar gyfer y ffatri o ddau safle, sef Ffridd a Bryntirion, y safleoedd agosaf at y ffatri fwynau. Mae deunydd wrth gefn o fewn Safle Ffridd bellach wedi'u defnyddio’n llwyr, ac mae ychydig ar ôl yn yr ardal a ganiateir ar Safle Bryntirion.

Mae cais cynllunio wedi’i baratoi i ymestyn y gwaith o fewn Safle Bryntirion i gyfeiriad y gogledd er mwyn rhyddhau deunyddiau crai.

Cyn cyflwyno’r cais cynllunio, rhaid i Breedon gynnal cyfnod o ymgynghoriad. Felly, mae Breedon yn eich gwahodd i roi sylw ar ddogfennaeth y cais. Bydd Breedon yn adolygu unrhyw sylwadau a dderbynnir ac yn diweddaru’r cais cynllunio yn ôl yr angen.”

Anfonwch sylwadau ynghylch y cais at Welsh Slate drwy enquiries@welshslate.com neu ffoniwch 01332 694000

 

Planning Statement 

Site Location Plan 

Drawing BT2-2 Application Site

Drawing BT3-1 Tip_Restoration

Drawing BT5-1 Landscape Character Areas

Drawing BT5-2 Visual Receptors

Drawing BT5-3 Photosheets 

Welsh Language Statement

 


< back

Sales Office
Penrhyn Quarry
Bethesda
Bangor
Gwynedd
LL57 4YG

+44 (0) 1248 600656
enquiries@welshslate.com